VerTeDance, Petra Tejnorová a kol.: Pojďme na tanec!