Děkujeme za podoru těmto institucím a soukromým subjetům:

Magistrát hlavního města Prahy

Ministerstvo kultury ČR

Nadace Vodafone

METROSTAV a.s.

Bikram Yoga Prague